Garderbladet

Vendsyssel Garderforening

- Stiftet 14. maj 1918



Garderbladet


Garderbladet udgives af Præsidiet for De Danske Garderforeninger

i samarbejde med Den Kongelige Livgarde.

Bladet udsendes til medlemmerne af 69 garderforeninger i Danmark

og 9 i USA, Canada, Australien, Storbritannien og Singapore.


Garderbladet fordeles til Livgardens tjenstgørende personel på

Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.


Garderbladet sendes også til Livgardens personel,

der midlertidig gør tjeneste i såvel Kosovo, Irak og Afghanistan.


Garderbladet udgives 11 gange om året i et oplag af ca. 13.500 pr. blad.


Garderbladets redaktion:

Livgardens Kaserne,

Gothersgade 100,

1123 København K

Telefon: 33 15 52 04

Telefax: 33 15 51 06


Redaktør (ansvarshavende):

Arne Beier-Holgersen


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Ønsker du at læse garderbladet online, kontakt da

Formand Peter Christensen på

telefon 31 24 37 33 eller mail peter@viland.dk


 

Næste arrangement

 

Erhvervsbesøg på NUSA

Baldersvej 9,

9900 Frederikshavn.

(med påhæng)

Onsdag d. 23. januar

kl. 19.00

 

Vi spiser efterfølgende

i kantinen. Stegt flæsk

og persillesovs.

 

Tilmelding til Jens

på tlf. 28 96 16 01

SENEST D. 18. JANUAR

 

Vendsyssel Garderforening 2018