Garderbladet

Vendsyssel Garderforening

- Stiftet 14. maj 1918


Garderbladet


Garderbladet udgives af Præsidiet for De Danske Garderforeninger

i samarbejde med Den Kongelige Livgarde.

Bladet udsendes til medlemmerne af 69 garderforeninger i Danmark

og 9 i USA, Canada, Australien, Storbritannien og Singapore.


Garderbladet fordeles til Livgardens tjenstgørende personel på

Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.


Garderbladet sendes også til Livgardens personel,

der midlertidig gør tjeneste i såvel Kosovo, Irak og Afghanistan.


Garderbladet udgives 11 gange om året i et oplag af ca. 13.500 pr. blad.


Garderbladets redaktion:

Livgardens Kaserne,

Gothersgade 100,

1123 København K

Telefon: 33 15 52 04

Telefax: 33 15 51 06


Redaktør (ansvarshavende):

Arne Beier-Holgersen


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Ønsker du at læse garderbladet online, kontakt da

Formand Peter Christensen på

telefon 31 24 37 33 eller mail peter@viland.dk


 

Næste arrangement

 

Generalforsamling

Flådestation Frederikshavn.

Onsdag d. 24. april kl. 20.00

 

Nærmere tilgår jævnfør vedtægter.


Kl. 19.00

spisning

kl. 20.00

generalforsamling


Tilmelding til generalforsamling

og spisning

 til Torben på

tlf. 51 52 22 96

SENEST D. 15. APRIL

 

Vendsyssel Garderforening 2018